End tidal (Et) CO2 sensor | ResMed
呼气末(Et)二氧化碳传感器

End tidal (Et) CO2 sensor 支持

End tidal (Et) CO2 sensor 支持

选用瑞思迈产品,您的治疗旅程中,不再是孤军作战。 瑞思迈提供全程协助和支持,让您充分享受瑞思迈产品给您带来的益处。

close-icon

呼气末(Et)二氧化碳传感器下载
文件